F5 BigIP - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat via het configuratiepaneel

  1. Open het configuratiepaneel.
  2. Klik in het navigatiescherm op Proxies.
  3. Klik op Install SSL Certificate Request. Een apart scherm wordt geopend.
  4. Geef bij Certfile Name de naam op van het domein waarvoor het certificaat geldt, met de extensie .crt - dus bijvoorbeeld www.sslcertificaten.nl.crt.
  5. Open het toegezonden / gedownloade domeincertificaatbestand met een eenvoudige tekstverwerker, bijvoorbeeld Kladblok en kopieer de gehele inhoud, inclusief begin- en eindregels en alle streepjes, en plak dit in het SSL Certificate installatievenster.
  6. Klik op Write certificate file om het certificaat op te slaan. 

Installatie certificaat via de command prompt

Kopieer het certificaat in de volgende directory op elke BIG-IP Controller in uw setup: 

/config/bigconfig/ssl.crt/

Let op: Het certificaat dat u ontvangt zou het tijdelijke certificaat gegenereerd door genkey of gencert moeten overschrijven.

Als u de genkey of gencert tool heeft gebruikt om de CSR aan te maken zou er al een corresponderende key in de volgende directory aanwezig moeten zijn op de BIG-IP Controller:

 /config/bigconfig/ssl.key/

Installatie intermediate certificaat

Het intermediate certificaat moet in een redundant systeem naar elke BIG-IP controller worden gekopiëerd, en worden opgeslagen als /config/bigconfig/ssl.crt/intermediate-ca.crt .

Let op: In redundante systemen moeten de keys en certificaten op beide controllers op de juiste plek staan voordat de SSL Accelerator wordt geconfigureerd. Dit moet handmatig worden uitgevoerd, dit wordt niet gedaan door de configuratie synchronisatie functies van Big-IP.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!


 

point up