Exchange 2007 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Kopieer het certificaat naar de Exchange 2007 server en start de Exchange Management Shell met admin-rechten. Gebruik vervolgens het Import-ExchangeCertificate cmdlet.

Let op:

  • Voor Exchange wordt meestal een multi-domein certificaat gebruikt. Na 1 november 2015 kunt u geen interne domeinnamen meer opnemen in een multi-domein certificaat.  Vervang daarom de interne domeinnamen voor reguliere domeinnamen.
  • Gebruik de snap-in voor het MMC niet, dit zal niet werken met Exchange 2007.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt het certificaat met de bestandnaam c:\webmail.sslcertificaten.nl.crt geïmporteerd, en geactiveerd voor alle services. Het commando ziet er dan als volgt uit:

Import-ExchangeCertificate -Path c:\webmail.sslcertificaten.nl.crt | Enable-ExchangeCertificate -Services "POP, IMAP, IIS, SMTP"

De -Services-optie koppelt het certificaat aan een of meer service(s): POP, IMAP, IIS en/of SMTP, gescheiden door een komma.

Let op: na het installeren van dit certificaat moeten mogelijk ook nog de root en intermediate certificaten worden toegevoegd.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up