Directadmin - Certificaat handmatig Installeren

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Het komt helaas vaak voor dat installaties binnen Directadmin niet goed willen slagen. In dit geval kunt u eventueel proberen om uw certificaat handmatig te installeren. Hiervoor heeft u wel root toegang tot de server nodig. In sommige gevallen zal uw hosting provider dit daarom moeten uitvoeren.

Voor een SSL certificaat heeft u een owned IP adres nodig, hiervoor moet het IP adres worden toegewezen aan de gebruiker waar het certificaat wordt geïnstalleerd.

Installatie certificaat

 1. Log in op het DirectAdmin control panel.
 2. Ga naar Advanced ToolsInstall SSL Certificates, of naar Advanced FeaturesSSL Certificates (afhankelijk van de versie).
 3. Sla uw private key en certificaat op in een tijdelijk bestand op uw PC. Dit is alle tekst uit het veld Paste a pre-generated certificate and key.
 4. Open vervolgens een SSH verbinding naar uw server, en login als de "root" gebruiker.
 5. Open het httpd.conf bestand van de gebruiker in een tekstverwerker (bv. "vi"). Dit bestand kunt u vinden op de lokatie:
  /usr/local/directadmin/data/users/<gebruikersnaam>/httpd.conf
 6. Zoek in dit bestand de VirtualHost voor het domein, met poort 443. Hierin zouden zich drie regels moeten bevatten met de namen "SSLCertificateFile", "SSLCertificateKeyFile" en "SSLCACertificateFile".
 7. Controleer vervolgens of de bestanden de juiste certificaten bevatten. Dit kunt u controleren aan de hand van het eerder opgeslagen bestand. De private key moet staan in het .key bestand, het certificaat in de .cert, en de root en intermediates in .cacert
 8. Indien deze gegevens kloppen, staat het certificaat correct geinstalleerd, maar zit het standaard certificaat van directadmin nog in de weg. Open hiervoor het bestand "/etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf". Zoek hierin naar regels welke starten met "SSLCertificateFile" of "SSLCertificateKeyFile". Plaats voor deze regels een #. Doe vervolgens hetzelfde in "/etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf".
 9. Herstart hierna Directadmin, en controleer in onze SSL Check, of het correct werkt.
point up