DirectAdmin - IP-adres toewijzen aan een gebruiker

Voordat een gebruiker een SSL certificaat kan installeren, moet aan deze gebruiker een vast IP-adres zijn toegewezen.

Dit kan als volgt:

  1. De admin die de gebruiker heeft aangemaakt moet een vrij IP-adres beschikbaar hebben. Dit is te controleren bij Reseller Level IP Management: er moet een IP-adres staan met de status free. Indien dit het geval is, kan stap 2 overgeslagen worden.
  2. Indien er geen vrij IP-adres beschikbaar is, moet er een aan de betreffende reseller worden toegekend. Dit is uit te voeren via Admin Level IP Management door een IP-adres te kiezen wat niet in gebruik is. Selecteer de reseller en klik dan op op Assign To.
    Indien het IP adres al in gebruik is als shared adres en dus voorkomt in het bestand /etc/httpd/conf/ips.conf, kan deze worden vrij gegeven via Reseller Level IP manager Free Selected.
  3. Het IP-adres kan vervolgens worden toegewezen aan de gebruiker door te klikken op Reseller Level List Users gebruikersnaam Modify User gebruikersnaam, het vrije IP-adres te selecteren en dan te klikken op Save. Achter het vrije IP-adres moet niet het woord Shared ernaast hebben staan.

Via de browser kunt u controleren of het certificaat is toegewezen, ga hiervoor met uw browser naar http://<ip-adres>/ of http://[<ipv6 ip-adres>]/ en controleer of u wel of niet het shared IP adres ziet.

Let op: het kan zijn dat er eerst voor een aantal uren nog een Apache pagina of een Shared IP pagina zichtbaar is i.p.v. het domein; dit is normaal en heeft te maken met het doorvoeren van de DNS wijzigingen.

point up