Cobalt RaQ4 en 500 en XTR - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie SSL certificaat

  1. Log in op het Control Panel.
  2. Ga naar Server Management.
  3. Klik op het groene icoon (moersleutel voor RAQ4 en een potlood voor XTR) naast de website waarop SSL is aangezet.
  4. Klik op SSL Settings.
  5. Open het door ons toegezonden certificaat met een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld Kladblok; géén Word). Kopieer het certificaat naar het Certificate veld (Inclusief  -----BEGIN CERTIFICATE----- en  -----END CERTIFICATE-----) en kies de optie Use manually entered certificate uit het dropdown menu.
  6. Klik op Save Changes.

    Cobalt certificaat installatie

Installatie root- en intermediate certificaten

U dient ook het intermediate certificaat te installeren dat is meegezonden met uw certificaat. Dit om er zeker van te zijn dat browsers uw certificaat vertrouwen. Voor het onderstaande is het nodig toegang te verschaffen tot het httpd configuratiebestand.

In de GlobalSSL Setting in het httpd.conf bestand, doe het volgende:
1. Kopieer het intermediate certificaat naar dezelfde map als httpd.conf en hernoem het naar ca.txt
2. Voeg de volgende regel toe aan de SSL sectie van httpd.conf:

SSLCACertificateFile /etc/httpd/conf/ca.txt

Let op: Bovenstaande gaat ervan uit dat het intermediate certificaat naar /etc/httpd/conf heeft gekopieerd. Als u een andere locatie gebruikt voor het certificaat en u gebruikt andere namen voor de certificaatbestanden dan dient u het pad en de bestandsnamen overeenkomstig te wijzigen.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up