Citrix NetScaler - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Keypair installeren

 1. Sla het certificaatbestand op op een locatie waar Citrix NetScaler bij kan.
 2. Start de beheertool op en log in.
 3. Klap in het navigatievenster SSL uit, en klik op Certificates.
 4. Klik onder het details-panel op Add (Toevoegen).
 5. Geef in het Install Certificate venster een naam op voor het certificaat naast Certificate-Key Pair Name, bijvoorbeeld uw domeinnaam.
 6. Klik onder Details naast Certificate File Name op Browse (Appliance), navigeer naar de locatie waar het certificaat is opgeslagen en kies het certificaat.
 7. Selecteer het te gebruiken certificaat en klik op Select.
 8. Klik onder Details naast Private Key File Name op Browse (Appliance), navigeer naar de locatie waar de private key is opgeslagen en selecteer deze.
 9. Geef eventueel een wachtwoord op om de private key te beveiligen. Bewaar dit wachtwoord zorgvuldig!
 10. Klik op Install.
 11. Dubbelklik op het certificaat en controleer onder Certificate Details dat de instellingen juist zijn opgeslagen.

Root en Intermediate certificaten installeren

 1. Start de beheertool op en log in.
 2. Klap in het navigatievenster SSL uit, en klik op Tools.
 3. Klik onder het details-panel op Manage Certificates / Keys / CSRs.
 4. Klik op Upload en selecteer het root certificaat.
 5. Geeft het certificaat een naam, en sla deze op.
  Let op: herhaal deze stappen voor de intermediate certificaten

Linken certificaten

 1. Selecteer het eigen certificaat op de SSL pagina, en klik op Link.
 2. Kies het bovenliggende intermediate uit de keuzelijst, en klik OK.
  Herhaal deze stap bij het 2e intermediate wanneer er twee intermediate certificaten zijn. De logica is als volgt;
 * eigen certificaat
 |_ (2e intermediate, wanneer geleverd)
  |_ 1e intermediate certificaat
   |_ root certificaat

Certificaat koppelen aan de Vserver

Nadat het keypair is geïnstalleerd, moet het gekoppeld worden aan de Vserver:

 1. Start de beheertool en log in.
 2. Klap in het navigatievenster SSL Offload uit, en klik op Virtual Servers.
 3. Selecteer de Vserver waaraan het certificaat moet worden gekoppeld en klik op Open. Het venster Configure Virtual Server (SSL Offload) opent zich.
 4. Kies het net geïnstalleerde keypair bij Available onder tabblad SSL Settings en klik op Add.
 5. Klik op OK.
 6. Controleer dat het keypair verschijnt onder Configured.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up