pfx bestand omzetten naar pem bestand

Omzetten naar een gecombineerd .pem bestand

Om een .pem bestand te maken waarin het SSL Certificaat met de Private Key zit, gebruikt u het volgende commando:


# openssl pkcs12 -in filename.pfx -out cert.pem -nodes

Omzetten naar aparte .pem bestanden

Het exporteren van de Private Key:


# openssl pkcs12 -in filename.pfx -nocerts -out key.pem

Het exporteren van het SSL Certificaat:


# openssl pkcs12 -in filename.pfx -clcerts -nokeys -out cert.pem

Eventueel kunt u het wachtwoord van het SSL Certificaat verwijderen:


# openssl rsa -in key.pem -out server.key

 

Gerelateerde artikelen:

Backup maken van uw certificaat & private key

point up