Barracuda - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Let op: Barracuda verwacht een certificaat retour waarvan de gegevens exact overeenkomen met de gegevens die in de CSR stonden. Indien er zich problemen voordoen tijdens het importeren is het het gemakkelijkst om de gegevens in Barracuda zodanig aan te passen dat deze exact overeenkomen met de gegevens die in het certificaat vermeld staan.

Samenvoegen certificaatbestanden

Om het certificaat te kunnen installeren dient het eerst te worden samengevoegd met de root- en intermediate certificaten in een .pem-bestand.
Let op: indien er geen gebruik wordt gemaakt van root- of intermediate certificaten dan hoeft alleen het domeincertificaat te worden opgeslagen in het .pem-bestand.

  1. Open het certificaat met een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld Kladblok; géén Word of Wordpad gebruiken, dat geeft problemen met de opmaak.)
  2. Open ook de root- en intermediate certificaten met Kladblok.
  3. Kopieer de inhoud van deze bestanden en plak ze onderaan het certificaat. Zorg ervoor dat ze aansluitend onder elkaar liggen. Dit ziet er als volgt uit:


-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data van het domeincertificaat>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data intermediate certificaat>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data tweede intermediate certificaat, indien aanwezig>
-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
<gecodeerde data rootcertificaat>
-----END CERTIFICATE-----


De volgorde moet dus zijn: domeincertificaat - intermediate certifica(a)t(en) - rootcertificaat.

Installatie certificaat

  1. Sla het samengevoegd bestand op met een heldere naam en uitgang .pem, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.pem .
  2. Login op het Barracuda apparaat.
  3. Ga naar Advanced SSL en klik op Upload Signed Certificate.
  4. Kies het opgeslagen bestand en upload dit naar het Barracuda apparaat.
  5. Kies Trusted (Signed by a trusted CA) als certificaattype nadat het uploaden voltooid is.
  6. Herstart het Barracuda-apparaat. Het certificaat is nu actief.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up