BEA Weblogic 6.0 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

  1. Sla het toegezonden certificaatbestand (bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt) op in de map /wlserver6.0/config/mydomain (hier moet de private key, dat is aangemaakt tijdens het genereren van de CSR, reeds staan.)
  2. Indien behalve het certificaat ook root- en intermediate certificaatbestanden zijn toegezonden, sla hier tevens het certificaatbundelbestand (wat eindigt op _bundle.crt) op.
  3. Open de Administration Console van de server en ga naar de server configuration webpagina. Klik hier op tabblad SSL.
  4. Geef bij het veld Server Certificate File Name het pad op naar het in stap 1 opgeslagen certificaat, bijvoorbeeld: /wlserver6.0/config/mydomain/www_sslcertificaten_nl.crt.
  5. Geef bij het veld Trusted CA File Name het pad op naar het in stap 2 opgeslagen certificaatbundel, bijvoorbeeld: /wlserver6.0/config/mydomain/PositiveSSL_bundle.crt.
  6. Klik op Apply om de instellingen op te slaan.
  7. Start de BEA WebLogic Server opnieuw op.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

point up