Apache - Activeren HTTP2

Om gebruik te maken van het HTTP/2 protocol met de Apache webserver moet er minimaal met versie 2.4.18 gewerkt worden. Vanaf deze versie is het mogelijk om gebruik te maken van de mod_http2 Apache Module.

Om de HTTP/2 module te gebruiken met Apache, moet deze eerst worden geactiveerd. Gebruik hiervoor onderstaand commando:

 a2enmod http2

De mod_http2 module wordt nu toegevoegd aan de configuratie, met onderstaande configuratie regel:

 LoadModule http2_module modules/mod_http2.so

Aanpassen configuratie

Na het activeren van de HTTP/2 module kan er per virtuele host (website) worden aangegeven of er met HTTP/2 gewerkt moet worden. Pas hiervoor het vhost bestand aan met de volgende opties:

 <VirtualHost ...>
   ...
   ProtocolsHonorOrder On
   #Geef voorkeur aan HTTP/2 en als de cliënt dat niet lukt HTTP/1.1
   Protocols h2 http/1.1
   ...
 </VirtualHost>

Om een onderscheid te kunnen maken tussen bezoekers via HTTP/2 en HTTP/1.1 kan de %H optie aan de LogFormat parameter worden gegeven:

 LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b %H" common

Daarnaast kan er ook worden gelogd welke clients gebruik maken van http/2 met onderstaande directive in httpd.conf:

 <IfModule http2_module>
   LogLevel http2:info
 </IfModule>
point up