Active Directory Federation Services - Aanmaken CSR

Microsoft Active Directory Federation Services biedt geen mogelijkheid om een CSR aan te maken. Maak gebruik van de MMC om een CSR te genereren.

Let op: kies als Template het Legacy Key type, alleen deze is compatible met ADFS.


point up