VMware VirtualCenter Server - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Om het certificaat te installeren moet het certificaat eerst via OpenSSL worden samengevoegd met de private key. Dit kan als volgt:

  1. Sla het toegezonden certificaat op in de map:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMWare VirtualCenter\SSL\
  2. Start OpenSSL en navigeer naar deze map.
  3. Hernoem het toegezonden certificaat tot rui.crt .
  4. Kopiëer het certificaat naar de map:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VMWare VirtualCenter\SSL\
point up