Nuttige Java Keytool commandos

Het verwijderen van een certificaat:

# keytool -delete -alias aliasname

Lijst van alle Keystore certificaten opvragen:

# keytool -list -v | more

Lijst van alle CAcerts certificaten opvragen:

# keytool -list -keystore \j2sdk\jre\lib\security\cacerts | more

Het laten zien van een certificaat:

# keytool -printcert -v -file anycert.cer | more

point up