SAP Application Server - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Voor elke Applicatie Server die een specifieke PSE (Personal Security Environment) gebruikt is een individuele CSR nodig. Als u een system-wide SSL Server PSE gebruikt hoeft u maar één CSR te genereren.


Vaststellen PSE's

Met deze stappen kunt u bepalen hoeveel PSE's u heeft:

  1. Klap de SSL server PSE node uit in de Trust manager.
  2. Selecteer elke application server met een dubbelklik.
  3. De Distinguished Name van de server verschijnt  in het Own certificate veld. Voor elke application server met een unieke Distinguished Name dient u een CSR te genereren.

Genereren CSR

Voer de onderstaande stappen uit voor iedere PSE die u heeft:

  1. Klap de SSL server PSE node uit in de Trust manager.
  2. Selecteer de application server. Het certificaat van de application server verschijnt in de PSE maintenance sectie in het Own certificate veld.
  3. In de PSE maintenance sectie, kies Create Certificate Request. Een dialoogvenster verschijnt met daarin de CSR.
  4. Selecteer de inhoud van de CSR en kopieer dit naar het klembord (Copy) of sla de CSR op als bestand (<file name>.P10) gebruikmakende van Save as local file.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up