Foutmelding - 0x85010014

De foutmelding ActiveSync Error 0x85010014 is een generieke foutmelding die kan voorkomen als er een probleem is tijdens de synchronisatie. De foutmelding wordt onder andere getoond wanneer de server een HTTP 500 antwoord geeft (Internal Server Error). Als je tijdens het synchroniseren error code 0x85010014 krijgt op je Windows Mobile PDA in combinatie met Exchange kun je het volgende controleren: 

 • Controleer in de Event log van de Exchange server of u daar meldingen tegenkomt. De meldingen hier zijn meestal duidelijker over het probleem dat zich voordoet, dan dat je PDA aangeeft. Onder deze opsomming kun je de meest voorkomende meldingen vinden.
 • ActiveSync en OMA virtuele directories gebruiken OMA en maken een DAV login naar de Exchange virtuele directory, welke niet met SSL kan worden uitgevoerd. Zie Problemen met form based authenticatie en SSL in ActiveSync voor een oplossing van dit probleem.
 • Controleer de instelingen van de /oma website in IIS. Zorg er voor dat alle netwerkkaarten toegang hebben en de IP adressen goed zijn ingesteld.
 • Als je Exchange 2003 in combinatie met 'folder redirection' gebruikt met Outlook, dient u de sychronisatie hiervan uit te zetten, of te upgraden naar ActiveSync 4.1.
 • Als je de foutmelding ziet en uw antivirus blokkeert scripts, moet je deze deblokkeren voor Outlook en ActiveSync.
 • Sommige wireless verbinding in combinatie met 802.11b of 802.11g en WPA kunnen problemen geven. Een upgrade van de gebruikte drivers kan het probleem oplossen.
 • Let er goed op dat de primaire e-mail adressen van de gebruikers juist zijn ingesteld.
 • Gebruik de laatste versie van de firmware voor uw PDA / mobiele telefoons. Sommige problemen zijn in updates opgelost.
 • De Exchange instelingen voor de OMA website kunnen corrupt zijn. Zie Microsoft KB 817379 voor een oplossing.
 • Als je host headers op de Default Website in IIS gebruikt probeer deze dan tijdelijk te verwijderen.
 • Controleer op de Exchange server of op de 'Wireless Mobility' tabblad toestemming wordt gegeven voor synchronisatie.
 • Controleer of de suggesties uit Microsoft KB 330463 werken.

De logging van Exchange kan op een van de volgende problemen duiden:

Event 1
Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3029
Description: The mailbox server [%1] has its [%2] virtual directory set to require SSL. Exchange ActiveSync cannot access the server if SSL is set to be required.

Event 2
Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3030
Description: The mailbox server [%1] has forms based authentication enabled on its virtual server. Exchange ActiveSync cannot access the server when Forms based authentication is enabled.
 
Event 3
Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Event Category: None
Event ID: 3031
Description: The mailbox server [%1] does not allow "Negotiate" authentication to its [%2] virtual directory. Exchange ActiveSync can only access the server using this authentication scheme.
 
Informatie over deze problemen kun je vinden in Microsoft KB 817379.  Lees hier onder andere het stappenplan bij methode 2 door.
 
De bovenstaande problemen worden veroorzaakt doordat Exchange Server ActiveSync en Exchange Outlook Mobile Access (OMA) de /Exchange virtuelle directory gebruiken om OWA sjablonen en DAV op Exchange backend servers te benaderen waar de gebruikers mailboxen zijn geconfigureerd. Server ActiveSync en OMA kunnen deze virtuele directory niet bereiken in een van de volgende gevallen:
 
 • De /Exchange virtuele directory op the Exchange back-end server vereist SSL.
 • Forms-based authenticatie is ingeschakeld.
Bovenstaand probleem komt niet voor wanneer deze instellingen op de /Exchange directory op de front-end server actief zijn. Om het probleem op te lossen kun je Exchange Server 2003 configureren als front-end server, zie Microsoft KB 818476.

 

point up