Certificaat niet vertrouwd in Windows Phone

Probleem

Na installatie van een certificaat verschijnt onderstaande foutmelding bij het bezoeken van de website met Windows Phone:

Windows Phone certificaat foutmelding

Oplossing

  • Test je website wederom via de SSLCheck en met Windows Phone. Controleer of de bij het certificaat behorende root en intermediate certificaten correct geïnstalleerd zijn via de SSLCheck.
    Wanneer dit niet het geval is volg je de juiste handleiding om de installatie uit te voeren.

  • Zijn de root en intermediate certificaten juist geïnstalleerd maar verdwijnt de foutmelding niet? Controleer dan de instellingen van de Windows Phone. Controleer de instellingen voor Tijd, Datum en de Tijdszone van de telefoon en corrigeer deze waar nodig. Een incorrecte instelling van Tijd en/of Datum zorgt ervoor dat een of meerdere van de certificaten als niet vertrouwd wordt aangemerkt.
point up