Nortel

  • Aanmaken CSR Klik op SSL, Certificates, Generate en kies Request. Selecteer de inmiddels aangemaakte certificate identifier in het dropdownmenu bovenin. Vul de gevraagde organisatiegegevens in. Kies in het Key size-ve...

    Lees meer

  • Eerst dienen de root en intermediate certificaten geïnstalleerd te worden. Sla de root- en intermediate certificaten op in /config/bigconfig/ssl.crt/ . Installatie certificaat Gebruik bij de opdrachtprompt het volg...

    Lees meer

point up