ISPConfig

  • Aanmaken CSR Let op: Om deze handelingen uit te mogen voeren is Admin- of Resellertoegang vereist. Klik op ISP Manager → ISP Reseller → Limits en vervolgens op Checkbox SSL. Ga naar tabblad Basis op het te be...

    Lees meer

  • Let op: controleer eerst of er op de Basis-tab van de te beveiligen website bij SSL het getal 1 staat. Indien dit niet het geval is dient er contact opgenomen te worden met de reseller of site admin; die moeten deze instell...

    Lees meer

point up