ISA 2006 - Exporteren en Importeren certificaat

Nadat het certificaat is geïnstalleerd op de website die u zojuist heeft gecreëerd, gaat u het certificaat naar een bestand exporteren. Daarna kopieert u dit bestand en importeert u dit in de ISA Server computer.

Volg de volgende stappen om het server certificaat te exporteren.

 

Exporteren van het certificaat naar een .pfx bestand

1. In IIS manager, vouw de Local Computer uit, en vouw daarna de Web Sites map uit. 
 
2. Rechterklik op de Web site for the Exchange front-end services, default ingesteld op Default Web Site. en klik op Properties.
 
3. Op de Directory Security tab, onder Secure Communications, klik op Server Certificate om de Web Server Certificate Wizard te starten.
 
4. Klik op Next op de Welcome pagina.
 
5. Selecteer Export the current certificate to a .pfx file op de Modify the Current Certificate Assignment pagina.
 
6. Typ het pad en de bestandsnaam in op de Export Certificate pagina. Bijvoorbeeld, typ c:\certificaten\mail_isa.pfx, en klik op Next.
 
7. Voer een wachtwoord in voor het .pfx bestand. Dit wachtwoord zal worden opgevraagd wanneer een gebruiker het .pfx bestand importeert. Het is van belang dat u een sterk wachtwoord  gebruikt omdat het .pfx bestand ook de private key bevat.
 
 

Importeren van het certificaat op de ISA Server Computer

 1. Kopieer het .pfx bestand, dat u heeft gecreëerd in het voorgaande onderdeel, naar de ISA server computer.
 
2. Klik op Start, en klik daarna op Run. In Open, typ MMC, en klik daarna op OK.
 
3. Klik op File, klik Add/Remove Snap-in, en in de Add/Remove Snap-in dialoog box, klik op Add om de Add Standalone Snap-in dialoog box te openen.
 
4. Selecteer Certificates, klik op Add, selecteer Computer account, en klik daarna op Next.
 
5. Selecteer Local Computer, en klik daarna op Finish. In de Add Standalone Snap-in dialoog box, klik op Close, en in de Add/Remove Snap-in dialoog box, klik op OK.
 
6. Vouw Certificates uit en rechterklik op de Personal map.
 
7. Selecteer All Tasks, en klik op  Import. Dit start de Certificate Import Wizard.
 
8. Op de Welcome pagina, klik op Next.
 
9. Op de File to Import pagina, blader naar het bestand dat u eerder heeft gecreeerd en gekopieerd naar de ISA Server computer, en klik op Next.
 
10. Op de Password pagina, typ het wachtwoord voor dit bestand en klik op Next.
 
Let op:
De Password pagina geeft de optie Mark this key as exportable. Indien u niet wilt dat de key wordt geëxporteerd vanuit de ISA server computer, vink deze optie dan niet aan.
 
11. Op de Certificate Store pagina, verifieer dat Place all certificates in the following store is geselecteerd en Certificate Store is ingesteld op Place Cert Automatically, en klik op Next.
 
12. Klik op Finish.
 
13. Verifieer of het server certificaat correct is geinstalleerd. Klik op Certificates en dubbelklik op het nieuwe server certificaat. Op de General tab moet er een melding zijn die weergeeft dat uw private key overeenkomt met dit certificaat. Op de Certification Path tab hoort de melding te staan This certificate is OK.
 
 
point up