Foutmelding - CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed

Probleem

De foutmelding You have a private key that corresponds to this certificate but CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed verschijnt op het scherm of in de logboeken van Windows.

Oorzaak

Er zijn een aantal mogelijke aanleidingen voor dit probleem:

  • De rechten op de Private Key zijn niet goed ingesteld
  • Het certificaat is per abuis geïnstalleerd in de Current User certificate store (In plaats van de Local Machine certificate store)
  • Het certificaat is gesleept vanuit de Current User certificate store naar de Local Computer certificate store

Oplossing

  • Geef Administrator en System volledige beheerrechten over de volgende map, en herstart daarna IIS:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
  • Exporteer het certificaat inclusief Private Key vanuit de Current User certificate store, en importeer het weer in de Local Machine certificate store

SSLCheck

De SSLCheck controleert of je certificaat goed op je server is geïnstalleerd en of er mogelijke problemen zijn.