Foutmelding - CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed

Probleem

De foutmelding You have a private key that corresponds to this certificate but CryptAcQuireCertificatePrivateKey failed verschijnt op het scherm of in de logboeken van Windows.

Oorzaak

Er zijn een aantal mogelijke aanleidingen voor dit probleem:

  • De rechten op de Private Key zijn niet goed ingesteld
  • Het certificaat is per abuis geïnstalleerd in de Current User certificate store (In plaats van de Local Machine certificate store)
  • Het certificaat is gesleept vanuit de Current User certificate store naar de Local Computer certificate store

Oplossing

  • Geef Administrator en System volledige beheerrechten over de volgende map, en herstart daarna IIS:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
  • Exporteer het certificaat inclusief Private Key vanuit de Current User certificate store, en importeer het weer in de Local Machine certificate store
point up