IIS - HTTP naar HTTPS redirecten

Deze handleiding geldt voor IIS 7 en hoger.

In IIS is het noodzakelijk om een specifieke extension te installeren. Hierna is het mogelijk om een URL via de web.config door te verwijzen van HTTP naar HTTPS.

Begin daarom met het downloaden van de URL ReWrite extension.

Installeer de extension en controleer of de site waar naartoe verwezen wordt goed bereikbaar is via SSL. Is dit niet het geval, gebruik dan onze handleiding om het certificaat goed te installeren en de website via SSL bereikbaar te maken. Zorg er verder voor dat de optie Require SSL niet is ingeschakeld. Dit conflicteert met deze redirect.

Open vervolgens de web.config in de root van je website en voeg hier onderstaande instructies aan toe:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
   <system.webServer>
      <rewrite>
         <rules>
            <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
               <match url="(.*)" />
               <conditions>
                  <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
               </conditions>
               <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
            </rule>
         </rules>
      </rewrite>
   </system.webServer>
</configuration>

Sla de web.config op, de redirect is nu direct actief.

point up