FileMaker Server 19 - Aanmaken CSR

Als beveiliging een belangrijk aspect is voor jouw werkzaamheden, zullen alle machines waar FileMaker op wordt gebruikt voorzien moeten worden van een SSL certificaat. Het standaard FileMaker SSL certificaat is alleen geschikt voor testdoeleinden. Volg de stappen uit deze handleiding om een nieuw certificaat te verkrijgen of een verlopen certificaat te vervangen.

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

 1. Open de commandline interface, dit hangt af van de FileMaker server host OS, dit kan zowel Terminal.app (macOS), CMD (Windows) of de Terminal van een Linux server zijn.
 2. Voer het volgende commando uit, waar je de gegevens naar jouw eigen gegevens verandert;
  fmsadmin certificate create "/CN=sub.domein.com/O=Organisatie BV/C=NL/ST=Noord-Holland/L=Alkmaar" --keyfilepass exampleSecretPassphrase
  • C (Landcode) : Jouw ISO landcode (NL)
  • S (Provincie): Noord-Holland
  • L (Locatie (Stad)): Alkmaar
  • O (Organisatie): Xolphin B.V.
  • OU (Afdelings) : ICT
  • CN (Common Name)[]: www.sslcertificaten.nl
 3. Na het uitvoeren van dit commando, zullen er twee bestanden zijn aangemaakt in de CStore map:
  • Windows: [drive]:\Program Files\FileMaker\FileMaker Server\CStore\serverRequest.pem
  • macOS: /Library/FileMaker Server/CStore/serverRequest.pem
  • Linux: /opt/FileMaker/FileMaker Server/CStore/serverRequest.pem

Het serverRequest.pem bestand, bevat het request om jouw certificaat mee te bestellen.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up