FileMaker Server 15 en 16 - Aanmaken CSR

Als informatie beveiliging belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering, zullen alle FileMaker servers voor jouw oplossing voorzien moeten zijn van een eigen SSL certificaat. Het standaard FileMaker SSL certificaat dat tijdens de installatie wordt aangemaakt is alleen geschikt voor testdoeleinden. Onderstaande stappen beschrijven het aanmaken van een Certificate Signing Request voor het bestellen van een eigen certificaat.

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

 1. Login op de FileMaker Admin Console (https://<ServerAddress>:16000/admin-console)
 2. Navigeer naar het item Security onder het kopje Database Server.
 3. Activeer de checkbox bij Use SSL for database connections.
 4. Klik op Create Certificate Request
 5. Specificeer de gewenste domeinnaam (FQDN), bedrijfsnaam en het private key wachtwoord. Voor het bestellen van een wildcard certificaat gebruikt je als subdomein de asterisk; *.<jouwdomein.nl> in plaats van fmp.jouwdomein.nl. Wildcard certificaten worden aangeraden bij multi-machine set-ups.
 6. Klik Next. De private key en het CSR worden nu aangemaakt op het volgende pad: /FileMaker Server/CStore/
  • serverRequest.pem: CSR om de bestelling te starten.
  • serverKey.pem: private key bestand voor het voltooien van de installatie.
 7. Klik Download om een kopie van serverRequest.pem op te slaan in jouw Downloads folder.

serverRequest.pem bevat het request om het certificaat mee te kunnen bestellen.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up