FileMaker Server 13 - Installatie Certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Voor de installatie van een SSL certificaat in FileMaker Server wordt gebruik gemaakt van de console (Command Prompt in Windows en Terminal in Mac OS X).

Windows

Open een Command Prompt en voer onderstaand commando uit voor de installatie:

fmsadmin certificate import c:\volledig_pad_naar\certificaat.crt

Mac OS X

Open een Terminal en voer onderstaand commando uit voor de installatie:

fmsadmin certificate import \volledig_pad_naar\certificaat.crt

Certificaat installeren op een filemaker website

De installatie van een SSL certificaat op een FileMaker website dient vanuit de webserver te gebeuren.
Handleidingen voor diverse webservers vind je op onze website.

point up