Subscription SSL

Met Subscription SSL kun je ondanks de industriebrede beperking van de maximale looptijd, profiteren van de voordelen van een SSL certificaat met een langere geldigheidsduur. Je betaalt eenmalig vooraf waardoor de prijs per jaar lager is. Een keer per jaar vernieuw je het certificaat door een nieuwe CSR aan te leveren waarna wij het validatieproces opnieuw doorlopen.

Waarom Subscription SSL?

De maximale looptijd van SSL certificaten is de afgelopen jaren beperkt van 5 naar 3 en 2 jaar, en vanaf 1 september 2020 naar 1 jaar. De kans is aanwezig dat de looptijd nog verder beperkt wordt. De voorstanders (de webbrowsers en sommige CA's waaronder Sectigo) maken zich hier sterk voor vanwege de voordelen op het gebied van veiligheid. Alhoewel alle CA's dit erkennen, is er vanuit de markt juist de behoefte aan een langere looptijd om de lasten qua beheer en administratie te beperken. Subscription SSL speelt hier op in: het bespaart geld omdat organisaties minder tijd kwijt zijn aan certificaatbeheer, én de prijs per jaar is lager. 

Hoe werkt Subscription SSL?

Je kunt Subscription SSL online aanvragen voor 2, 3, 4 of 5 jaar. Hiermee krijg je korting op de prijs per jaar. Het pakket is verkrijgbaar met alle soorten SSL van Sectigo. Het pakket heeft geen invloed op de technische levensduur, en volgens de huidige richtlijnen moet een certificaat elke 13 maanden technisch verlengd worden. Voor ieder jaar krijg je dus een nieuw certificaat. 

Voor resellers is Subscription SSL ook aan te vragen via de Xolphin REST API. Gebruik je nog geen API? Je kunt deze kosteloos integreren. 

Certificaat tussentijds technisch verlengen

Zoals eerder beschreven is er ondanks het aangeschafte abonnement wel een technische jaarlijkse verlenging nodig. We sturen je hiervoor 30 dagen voor de verloopdatum een herinneringsmail. API-gebruikers sturen we geen herinneringsmails: wij sturen je een ‘ReadyForReissue’ webhook call waarna je een heruitgifte kunt doen van het certificaat. Mogelijk zul je hiervoor de ‘ReadyForReissue’ webhook call nog moeten implementeren.

Voor de heruitgifte moet een nieuwe CSR aangeleverd worden. Zoals gebruikelijk bij elke heruitgifte, ontvang je hierna het hernieuwde certificaat dat geïnstalleerd moet worden.

Voor de technische verlenging is, afhankelijk van het validatieniveau van het certificaat, het volgende nodig:

  • een CSR;
  • domein validatie (DCV);
  • bij OV-certificaten iedere 27 maanden nieuwe bedrijfsvalidatie;
  • bij EV-certificaten elke 13 maanden nieuwe bedrijfsvalidatie en telefonische validatie.

Let op: anders dan in de oude situatie bij meerjarige certificaten, kies je nu niet voor de optie 'verlengen', maar voor 'heruitgifte'. Je ontvangt dan een nieuw certificaat met een nieuwe looptijd. Tijdens een 5-jarig abonnenemt zul je dus vier maal een heruitgifte moeten doen.

Wat is de annuleringstermijn voor Subscription SSL?

Net zoals bij reguliere SSL certificaten geldt er voor Subscription SSL een annuleringstermijn van 30 dagen. Deze geldt alleen voor de start van het abonnement, en niet jaarlijks bij iedere technische verlenging van het certificaat.

Hoe betaal ik voor Subscription SSL?

Je betaalt eenmalig bij aanschaf van Subscription SSL voor de gehele periode van dat pakket. Hiermee beperk je het aantal betaalmomenten, en kunnen we de korting bij meerdere jaren toepassen die ook gold voor meerjarige SSL certificaten. 

Wat betaal ik bij uitbreiding van een Multidomein certificaat?

Subscription SSL is ook verkrijgbaar met multidomein certificaten, die tijdens de looptijd zijn uit te breiden met extra domeinen via een heruitgifte. Net zoals bij een regulier SSL certificaat, betaal je alleen voor de extra toegevoegde domeinen, en worden de kosten hiervoor berekend over de resterende looptijd van het pakket. 

Waarom hanteren jullie 18 augustus 2020 als deadline?

De deadline die de markt hanteert voor de overgang naar 1-jarige certificaten is 1 september 2020. Voor certificaten met bedrijfsvalidatie (OV en EV) is een bepaalde levertijd van toepassing. Daarom kiezen de leveranciers voor een veilige marge van twee weken. Xolphin conformeert zich hieraan.

point up