Garantie bij SSL certificaten

De garantie of verzekerde waarde is het bedrag wat maximaal aan een eindgebruiker wordt uitgekeerd wanneer het SSL certificaat wordt uitgegeven aan een onbevoegde partij, waarbij de eindgebruiker geld is kwijt geraakt. De eigenaar van het certificaat is dus verzekerd in geval van claims van bijvoorbeeld websitebezoekers. De exacte voorwaarden voor het uitkeren van dit bedrag verschillen per leverancier. Voor zover bekend is dit garantiebedrag nog nooit uitgekeerd.

De garantie wordt ook wel verzekerde waarde genoemd en verschilt per merk, type en validatieniveau van het certificaat. Raadpleeg de details in het certificaatoverzicht voor de verzekerde waarde per certificaat. De garantie wordt verzorgd door de Certificaat Autoriteiten. Onderstaand de voorwaarden per leverancier:

Voorbeeld

Om de garantie toe te lichten, een fictief voorbeeld: Een hacker vraagt een certificaat aan voor jouw domein. Wij voeren de standaard validaties uit om te controleren of de aanvragende partij bevoegd was om het certificaat voor het bedrijf en voor het domein aan te vragen. De hacker kent iemand binnen het bedrijf en heeft diegene als contactpersoon opgegeven, waardoor wij ook de telefonische validatie met goed gevolg hebben kunnen afronden. Wij hebben dus niet door dat een hacker het certificaat bestelt. De hacker is een onbevoegde partij, omdat hij een certificaat voor jouw bedrijf heeft besteld, terwijl dit hem niet was toegestaan. Schade kan dan volgen uit het vervormen van het certificaat, bijvoorbeeld doordat er een virus wordt geactiveerd, die bij websitebezoekers schade toebrengt aan hun computers. Het virus kan schade veroorzaken, waarvoor de houder van het domein aansprakelijk is. Je raakt dan geld kwijt omdat je de schade moet vergoeden.

De leverancier van een certificaat garandeert dat het certificaat niet kan worden aangevraagd door een onbevoegde partij. Dit kunnen we garanderen omdat allerlei controles uit worden gevoerd. Mocht het toch zo zijn dat bovenstaand voorbeeld zich voor doet, dan wordt het genoemde bedrag vergoed aan de partij die schade heeft geleden.

point up