CSR kan niet worden gedecodeerd of is ongeldig

Tijdens het bestellen verschijnt de melding: De CSR kan niet worden gedecodeerd of is ongeldig. Dit heeft een paar mogelijke oorzaken:

De CSR aanvraag is niet correct aangevraagd

De CSR moet minimaal de volgende velden bevatten:

  • Bedrijfsnaam
  • Plaatsnaam
  • Provincie
  • Landcode (2 karakters)
  • Common Name (FQDN)

De CSR kan non-alphanumerieke karakters bevatten

Zorg ervoor dat de CSR begint met 5 dashes en ook eindigt met 5 dashes zoals onderstaand voorbeeld:
-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
<regels met gecodeerde data>
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----

Controleer of er geen extra karakters zijn toegevoegd tijdens het knippen en plakken. Hieronder staat een voorbeeld met een extra karakter in de CSR (de vetgedrukte '!') die een dedoceer fout zal geven met deze CSR. Normaal gesproken zal een CSR die de karakters '?', '@', '#', '$', '%', '^', '&' en '*' bevat problemen geven. De enige non-alphanumerieke karakters die zijn toegestaan zijn de backslash '\' en de forward slash '/'.

-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIID9zCCA2ACAQAwgZkxIjAgBgNVBAMTGXd3dy5jaGFybWluZ2NyZWF0dXJlcy5j
SNwpzdKDPBvg/6OuXtUhnEswEwYD!VR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwgf8GCisGAQQB
kZxM7dGe7oEAck4U9v0adssFO2VlpxOBRpVhCV59Wy8GmiVCs8LCSqxHeHpmv8v0
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----

Als bovenstaande suggesties het probleem niet oplossen, stuur dan de CSR naar onze support afdeling. Wij zullen ons best doen om het probleem op te sporen, of vragen je om desnoods een nieuwe CSR aan te maken.

point up