Foutmelding - 0x85030027 - De Exchange Server gebruikt clientcertificaten om in te loggen

Gedurende het verbinden kan een of meer van de volgende problemen naar voren komen:

 • Error Message - 0x85030027  -- The Exchange Server requires certificates to log on. Connect your device to your PC on the corporate network to obtain a certificate.
 • Foutmelding - 0x85030027 -- De Exchange Server moet certificaten hebben om in te loggen. Verbind Uw device met Uw computer op de corporate network om een certificaat te ontvangen.
 • Your server uses client certificates. A password is not required.

Oorzaak

 • Certificaat authenticatie voor Exchange ActiveSync is niet ingeschakeld, of:
 • De Ignore Client Certificates optie onder de Client Certificaten configuratie is niet geactiveerd in de Iisadmpwd virtuele map.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen moet de clientcertificaten optie in de in de Iisadmpwd virtuele map zijn ingesteld om clientcertificaten te  ontkennen:

 1. Start de IIS Manager.
 2. Ontvouw servernaam (lokale computer), ontvouwen Web Sites, en ontvouw Default website.
 3. Klik met de rechtermuisknop Iisadmpw, en klik vervolgens op Settings.
 4. Klik Directory Security.
 5. Klik Edit, onder Secure Communications.
 6. Onder Client certificates, klik Ignore client certificates, en klik tweemaal op OK.
point up