Root en intermediate installeren voor gebruik met ActiveSync en Pushmail

ActiveSync op Windows Mobile PDA's en telefoons maakt niet altijd gebruik van de juiste root certificaten. Het kan hierdoor nodig zijn om de gebruikte intermediate en root certificaten handmatig te installeren op de PDA of telefoon. Hiervoor is de SSL Chain Saver tool ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om de certificaten eenvoudig te installeren.

Het is alleen nodig om deze applicatie te gebruiken voor ActiveSync, de andere programma's onder Windows Mobile herkennen de certificaten automatisch zolang er gebruik wordt gemaakt van een SSL Certificaat dat mobiele apparaten ondersteunt.

De applicatie heeft de volgende eigenschappen:

  • Maakt CertificateStore XML uit een bestaande certificaat chain
  • Bewaart alle certificaten op schijf voor andere inspectie
  • Controleert of servers de gehele certificaat chain meesturen

Het XML-bestand dat wordt gemaakt stelt het apparaat in staat om te verbinden met servers die niet de gehele certificaat chain meesturen, omdat de XML alle intermediate certificaten bevat.

Het gebruik ervan werkt met de volgende commando:

> sslchainsaver mail.company.com

Dit commando maakt een map aan met de naam mail.company.com, dat alle certificaten van de SSL chain bevat. Het maakt ook een bestand mail.company.com.xml, dat door middel van een CAB bestand op apparaten kan worden geinstalleerd.

Het maken van een .cab bestand van het .xml bestand gaat als volgt:

> makecab mail.company.com.xml mail.company.com.cab

Mochten er zich problemen voordoen bij het maken van de .cab bestanden, dan kunnen wij deze ook voor u genereren.

SslChainSaver downloaden

point up