Exchange - Handige shell opdrachten

Voor het gemakkelijk debuggen van SSL gerelateerde problemen op een Exchange server zijn er Exchange management shell opdrachten beschikbaar. Vaak is het hierbij nodig om de vingerafdruk van het certificaat te gebruiken. Deze is te achterhalen door het certificaat lokaal te openen (dubbel klik) en deze te kopiëren uit het 'thumbprint' veld in het details tab.

Koppelen van het certificaat aan alle services

 Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567-Services POP,IMAP,SMTP,IIS

Certificaat loskoppelen van alle services

 Enable-ExchangeCertificate -Services None -Thumbprint 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567

Certificaat verwijderen

 Remove-ExchangeCertificate -Thumbprint 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567

Opvragen hoe certificaten gekoppeld zijn

 Get-ExchangeCertificate | select thumbprint,services,notafter,subject,certificatedomains | where {$_.Services -match "SMTP"} | fl

Bovenstaand commando geeft een output zoals hieronder:

 Thumbprint     : 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567
 Services      : IMAP, POP, IIS, SMTP
 NotAfter      : 4/10/2015 1:59:59 AM
 Subject       : CN=mail.domain.tld
 CertificateDomains : {mail.domain.tld,autodiscover.domain.tld}
point up