Exchange 2010 - Installeren SSL Certificaat via Shell

Dit is een uitbreiding op de installatiehandleiding voor Exchange 2010.

Gebruik deze handleiding als het niet lukt om het certificaat via de GUI te activeren. Na installatie van het certificaat verschijnt dan de volgende melding:

Exchange 2010 - Installeren SSL certificaat via Shell

Let op: Sla de stappen 1 t/m 3 over als er geen gebruik wordt gemaakt van een Proxy server.

 1. Voeg de WinHTTP proxy instellingen en de server FQDN toe aan de WinHTTP bypass lijst.
 2. Open een command promt en voer het volgende commando in:

  netsh winhttp set proxy proxy-server="http=myproxy:port" bypass-list="*.host_name.com"

 3. Vervang hierbij het argument Myproxy voor de de hostnaam van de proxy server, port voor de gebruikte poort en host_name voor de Exchange Server host naam.
 4. Download het persoonlijke certificaat en open deze in Windows.
 5. Ga naar de details tab en scroll naar beneden. Selecteer "vingerafdruk" of "thumbprint".

  Exchange 2010 - Installeren SSL certificaat via Shell

 6. Kopieer de code van deze vingerafdruk.
 7. Start de Exchange command shell.
 8. Voer de opdracht in: Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint "thumbprint" -Services "POP, IMAP, SMTP, IIS"
 9. Vervang hierbij "thumbprint" met de code die in stap 6 is gekopieerd.
point up