Citrix Access Gateway 5 - Exporteren certificaat

Let op: Voor het exporteren heeft u OpenSSL en een teksteditor zoals Notepad.

  1. Vanuit de Web Admin Console van de Access Gateway exporteert u het benodigde certificaat als .cer bestand. Dit bestand zal zowel de private key als publiek certificaat bevatten. U wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren.
  2. Open het .cer bestand met een teksteditor, selecteer de Private Key en kopieer het in een nieuw tekstdocument. Bewaar deze als Cert_Private.txt  3. Selecteer het certificaat en kopieer het in een nieuw tekstdocument. Bewaar deze als Cert_Public.txt. Wees er zeker van dat alle aanwezige certificaten zijn geselecteerd en gekopieerd.  4. Nu dient u de twee bewaarde bestanden die het .pem formaat hebben te converteren naar een .pfx bestand, die geïmporteerd kan worden in IIS. Hier wordt OpenSSL voor gebruikt:
    openssl.exe pkcs12 -export -out Cert.pfx -inkey Cert_Private.txt -in Cert_Public.txt
  5. U kunt nu het gegenereerde Cert.pfx bestand gebruiken om te importeren in IIS

SSLCheck

De SSLCheck controleert of je certificaat goed op je server is geïnstalleerd en of er mogelijke problemen zijn.