Citrix Access Gateway 5 - Exporteren certificaat

Let op: Voor het exporteren heeft u OpenSSL en een teksteditor zoals Notepad.

  1. Vanuit de Web Admin Console van de Access Gateway exporteert u het benodigde certificaat als .cer bestand. Dit bestand zal zowel de private key als publiek certificaat bevatten. U wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren.
  2. Open het .cer bestand met een teksteditor, selecteer de Private Key en kopieer het in een nieuw tekstdocument. Bewaar deze als Cert_Private.txt  3. Selecteer het certificaat en kopieer het in een nieuw tekstdocument. Bewaar deze als Cert_Public.txt. Wees er zeker van dat alle aanwezige certificaten zijn geselecteerd en gekopieerd.  4. Nu dient u de twee bewaarde bestanden die het .pem formaat hebben te converteren naar een .pfx bestand, die geïmporteerd kan worden in IIS. Hier wordt OpenSSL voor gebruikt:
    openssl.exe pkcs12 -export -out Cert.pfx -inkey Cert_Private.txt -in Cert_Public.txt
  5. U kunt nu het gegenereerde Cert.pfx bestand gebruiken om te importeren in IIS
point up