C2Net Stronghold

  • Certificaten worden binnen Stronghold beheerd met drie commando's: genkey, getca en genreq. De certificaten worden normaliter opgeslagen in /usr/local/ssl/private/. Aanmaken Private Key Indien er nog geen Private Key best...

    Lees meer

  • Installatie certificaat Log in op de server als root (bij voorkeur via ssh). Indien er een tijdelijk SSL certificaat is opgeslagen in Serverroot/ssl/certs, verplaats of verwijder deze. Typ het volgende commando:[root@s...

    Lees meer

point up