Apache - Foutmelding - CN does not match server name

Het kan voorkomen dat de volgende foutmelding verschijnt in de error_log:

# [notice] caught SIGTERM, shutting down
# [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `www.sslcertificaten.nl' does NOT match server name!?
# [error] Unable to configure RSA server private key
# [error] SSL Library Error: 185073780 error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch

Dit komt doordat de Common Name niet in de vhost-directive is gezet. Voeg de common name toe aan de vhost-directive en herstart Apache om dit probleem te verhelpen.

point up