Apache - Exporteren certificaat en private key als pfx bestand

Om het certificaat, de Private Key en eventueel bijbehorende intermediate certificaten te exporteren naar een pfx bestand kan het volgende commando worden gebruikt:

[root@server cert] openssl pkcs12 -export -in bestandsnaam.crt -inkey keynaam.key -certfile bundelnaam.bundle -out backup.pfx

Verander in het bovenstaande commando de dikgedrukte gedeeltes met de bestandsnamen zoals die op de server staan. Er wordt vervolgens een bestand backup.pfx aangemaakt, hierin zit de backup.

point up