Apache 2.0 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl).

Deze handleiding geldt voor Apache 1.x en 2.x.

Apache 1.x en 2.x maken gebruik van OpenSSL om certificaten te beheren. Daarvoor kan de onderstaande handleiding worden gevolgd:

OpenSSL - Aanmaken CSR

Bij Apache onder Windows wordt OpenSSL standaard ook geïnstalleerd. Om dit te openen:

  • Open een command prompt en ga naar de map waar OpenSSL in is geïnstalleerd en dubbelklik het OpenSSL.exe bestand om OpenSSL te starten


Ook hier kunt u de handleiding OpenSSL - Aanmaken CSR gebruiken met dit verschil dat u bij de uit te voeren commando's openssl aan het begin weglaat.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen. 

Certificaat aanvragen

point up